TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
37 4 lượt 10 3 lượt 75 18 lượt
47 4 lượt 00 2 lượt 77 16 lượt
75 4 lượt 03 2 lượt 33 15 lượt
88 4 lượt 77 2 lượt 69 15 lượt
04 3 lượt 92 2 lượt 09 14 lượt
08 3 lượt 07 1 lượt 32 14 lượt
10 3 lượt 08 1 lượt 68 14 lượt
14 3 lượt 13 1 lượt 82 14 lượt
18 3 lượt 15 1 lượt 08 13 lượt
32 3 lượt 18 1 lượt 18 13 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 98 1 lượt 48 1 lượt
97 1 lượt 91 1 lượt 96 2 lượt
96 1 lượt 86 1 lượt 56 2 lượt
95 1 lượt 62 1 lượt 51 3 lượt
93 1 lượt 59 1 lượt 31 3 lượt
92 1 lượt 55 1 lượt 01 3 lượt
91 1 lượt 39 1 lượt 73 4 lượt
89 1 lượt 36 1 lượt 72 4 lượt
87 1 lượt 33 1 lượt 61 4 lượt
85 1 lượt 30 1 lượt 53 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
01, 07, 15, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 35, 46, 48, 51, 52, 55, 56, 61, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 81, 83, 90 01, 02, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 99

Quảng cáo

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )