XS Max 4D Thứ Năm hàng tuần

G.1 7030
G.2 7988 1335
G.3 6252 5825 8328
KK 1 *030
KK 2 **30
Ký hiệu bộ số
A 6252 D 7988
B 5825 E 7030
C 1335 G 8328

Quảng cáo
G.1 0564
G.2 3052 7767
G.3 7934 2886 6490
KK 1 *564
KK 2 **64
Ký hiệu bộ số
A 7934 D 7767
B 2886 E 6490
C 3052 G 0564
G.1 1637
G.2 2389 2177
G.3 2096 7534 2692
KK 1 *637
KK 2 **37
Ký hiệu bộ số
A 2096 D 1637
B 2177 E 2389
C 7534 G 2692
G.1 4097
G.2 8094 1619
G.3 0748 6641 7318
KK 1 *097
KK 2 **97
Ký hiệu bộ số
A 0748 D 6641
B 4097 E 8094
C 1619 G 7318
G.1 2934
G.2 1639 3737
G.3 5920 6283 0418
KK 1 *934
KK 2 **34
Ký hiệu bộ số
A 3737 D 6283
B 5920 E 1639
C 2934 G 0418
G.1 7941
G.2 0554 0575
G.3 6287 4967 9430
KK 1 *941
KK 2 **41
Ký hiệu bộ số
A 0554 D 4967
B 6287 E 9430
C 0575 G 7941
G.1 4143
G.2 6707 1286
G.3 2164 1456 3733
KK 1 *143
KK 2 **43
Ký hiệu bộ số
A 6707 D 1456
B 2164 E 3733
C 4143 G 1286
G.1 6767
G.2 1652 3772
G.3 3225 2093 2017
KK 1 *767
KK 2 **67
Ký hiệu bộ số
A 3225 D 2093
B 1652 E 6767
C 3772 G 2017
G.1 2808
G.2 4041 2177
G.3 7638 7454 5288
KK 1 *808
KK 2 **08
Ký hiệu bộ số
A 2177 D 7454
B 7638 E 2808
C 4041 G 5288
G.1 5678
G.2 3933 2516
G.3 5362 4647 4293
KK 1 *678
KK 2 **78
Ký hiệu bộ số
A 5362 D 3933
B 5678 E 4647
C 2516 G 4293
G.1 2718
G.2 2434 7381
G.3 0410 0659 1856
KK 1 *718
KK 2 **18
Ký hiệu bộ số
A 0410 D 2434
B 7381 E 1856
C 0659 G 2718
G.1 2184
G.2 8504 8947
G.3 7173 6412 0842
KK 1 *184
KK 2 **84
Ký hiệu bộ số
A 8947 D 0842
B 7173 E 2184
C 6412 G 8504
G.1 9691
G.2 9734 0645
G.3 4767 6167 2738
KK 1 *691
KK 2 **91
Ký hiệu bộ số
A 0645 D 6167
B 4767 E 9691
C 9734 G 2738

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )