XS Max 4D Thứ Bảy hàng tuần

G.1 8651
G.2 8585 0490
G.3 6132 4602 3126
KK 1 *651
KK 2 **51
Ký hiệu bộ số
A 6132 D 8585
B 8651 E 3126
C 4602 G 0490

Quảng cáo
G.1 0226
G.2 5437 7903
G.3 9653 3200 6437
KK 1 *226
KK 2 **26
Ký hiệu bộ số
A 7903 D 3200
B 9653 E 5437
C 0226 G 6437
G.1 3568
G.2 6357 5492
G.3 1107 3451 2641
KK 1 *568
KK 2 **68
Ký hiệu bộ số
A 3568 D 6357
B 1107 E 5492
C 3451 G 2641
G.1 9161
G.2 8895 1377
G.3 7711 5662 6241
KK 1 *161
KK 2 **61
Ký hiệu bộ số
A 9161 D 6241
B 7711 E 8895
C 5662 G 1377
G.1 6741
G.2 6279 0673
G.3 2757 6494 9773
KK 1 *741
KK 2 **41
Ký hiệu bộ số
A 0673 D 6279
B 6741 E 6494
C 2757 G 9773
G.1 3633
G.2 6730 5650
G.3 3983 8767 2365
KK 1 *633
KK 2 **33
Ký hiệu bộ số
A 3633 D 8767
B 6730 E 2365
C 3983 G 5650
G.1 0103
G.2 4675 6435
G.3 0650 3009 6133
KK 1 *103
KK 2 **03
Ký hiệu bộ số
A 0650 D 6435
B 0103 E 4675
C 3009 G 6133
G.1 7935
G.2 7353 4928
G.3 2939 4850 3975
KK 1 *935
KK 2 **35
Ký hiệu bộ số
A 4850 D 7935
B 2939 E 4928
C 7353 G 3975
G.1 7475
G.2 0025 6390
G.3 8177 7852 1885
KK 1 *475
KK 2 **75
Ký hiệu bộ số
A 6390 D 0025
B 8177 E 7475
C 7852 G 1885
G.1 5318
G.2 1458 7931
G.3 9963 3479 7979
KK 1 *318
KK 2 **18
Ký hiệu bộ số
A 9963 D 1458
B 7931 E 5318
C 3479 G 7979
G.1 1088
G.2 9376 2008
G.3 6132 9009 1190
KK 1 *088
KK 2 **88
Ký hiệu bộ số
A 2008 D 6132
B 1088 E 9009
C 9376 G 1190
G.1 5019
G.2 0762 7664
G.3 7059 0946 9546
KK 1 *019
KK 2 **19
Ký hiệu bộ số
A 7059 D 0762
B 0946 E 7664
C 9546 G 5019
G.1 2204
G.2 8110 2575
G.3 7601 4291 0606
KK 1 *204
KK 2 **04
Ký hiệu bộ số
A 7601 D 2575
B 2204 E 8110
C 4291 G 0606

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )